Skip to main content

V.V. De Schäöpkes

V.V. De Schäöpkes

Weem zeen wae!

Leeve Vastelaovendj vreende,

Heej es hae dan, oeëze nowwe website.
Soonger oeëze ICT-commissie, mer zieëker neet soonger Geert-Jan waas dieëze site neet muuëgelik gewaestj. Ze hebbe um dit te realisieren hieël völ vreeje-tieëd opgeofferdj.
Auch wil ich oeëze sposoren mer zieëker oeës vreejwilligers bedânke. Soonger uch waas het neet muuëgelik um ‘ne schoeëne Vastelaovendj in oeës wijk te vieëre.
V.V.De Schäöpkes en eur Zustervereinigingen wille gaer de Vastelaovendj uutdrage en ’t Wieërter dialect in stândj haoje.
Same vieëre vae de Vastelaovendj, eder op zeen eîgese meneer.
Edereîn is welkom op oeës evenementen di-j vanaaf de 11de van de 11de georganiesierdj waere, zoals bevuuërbieëldj: Debuut in December, de Uutroeëping, ’t Jeugdboorebroeëloft, de reseptie van oeés Hoeëgheden of ’t Zonnebuisersbâl op Vastelaovendjdieënsdig.

Ich hoeëp uch op 1 van oeës evenementen te moge begroeten.

Met hieël völ Vastelaovendj groeëte van ‘ne gruuëtse Vorst,

Vorst Henny van V.V. De Schäöpkes.

10 January 2024 in Agenda

20/01 - Jeugdboorebâl

Lees meer
10 January 2024 in Agenda

24/01 – Kienmiddig

Lees meer
10 January 2024 in Agenda

03/02 – Resepsie hoogheden

Lees meer

Vastelaovendj veerdje same!

Henny KnapenVorst V.V. De Schaopkes